Planificarea tactică, de ce o afacere online are nevoie de o strategie clară?

Planificarea tactică este planificarea pe termen scurt care ține cont de operațiile curente ale unei organizații.

În acest fel, veți crea un plan strategic prin prezentarea obiectivelor generale.

Termenul poate fi utilizat pentru planificarea pe zile, săptămâni sau luni. În funcție de tipul modelului de afacere și de ritmul de schimbare necesar, situația se poate schimba.

Planificarea tactică este utilizată de manageri pentru îndeplinirea obiectivelor pe termen scurt. Aceste obiective pe termen scurt sunt stabilite în continuare prin planuri de acțiune.

Urmăresc atingerea obiectivelor strategice pe termen lung ale organizației.

În acest articol de blog vom analiza în profunzime conceptele asociate Planificării tactice. Vom înțelege ce este și cum se face planificarea tactică. Articol oferit prin intermediul SEO Fix.

Ce este planificarea tactică?

Planurile strategice sunt defalcate în proiecte distincte mai mici, cu perioade mai scurte, în planificare. Orizontul de timp al planurilor tactice este mai scurt, iar funcții independente din companie pot efectua execuția.

Prin urmare, planificarea tactică este foarte preocupată de managementul la nivel mediu al organizației.

Principalele domenii în care sunt elaborate planuri tactice sunt:

 1. marketing;
 2. producție;
 3. finanțe;
 4. resurse umane;
 5. distribuție.

Planurile tactice împart planurile strategice în planuri mai mici.

Funcționalitatea și responsabilitatea pot fi transferate către niveluri inferioare ale departamentelor. Părțile esențiale ale lucrului dintr-un plan sunt ce, când și cum se execută.

Se realizează pentru a transpune fără probleme obiectivele de zi cu zi în sarcini cuantificabile. În orice strategie de marketing este importantă și zona de servicii SEO.

Importanța planificării tactice

Planificarea tactică este o parte crucială a afacerii.  Nu este același lucru cu planurile operaționale și planurile strategice. Rezultatele pe termen scurt sunt vizate în timp real și pe perioade mai scurte.

Planurile tactice ajută companiile să exceleze pe piețele respective.

Planurile tactice sunt, de obicei, flexibile. Prezintă un risc mai mic de a eșua în comparație cu planurile strategice. Cerințele companiei pentru următorii 5 sau 10 ani sunt determinate.

Următorul pas e de a stabili modul în care fiecare zonă funcțională va contribui la atingerea obiectivelor. Apoi, sunt identificate obiectivele de afaceri pe termen mediu.

Planificarea tactică este un set de acțiuni care trebuie întreprinse în următorii 1-3 ani. Aceste acțiuni trebuie să fie aliniate planului strategic al afacerii.

Să presupunem că un obiectiv strategic al companiei e extinderea activității sale de la nord la nord-est. Acum, trebuie să ne întrebăm ce fel de plan de acțiune trebuie urmat pentru a atinge acest obiectiv.

În primul rând, se va crește nivelul de producție, astfel încât să răspundă cererii generale. În partea de distribuție, se va angaja o echipă de vânzători locali.

Pe baza acestor seturi de acțiuni, indicatorii sunt, de asemenea, deciși la nivel tactic. Acest fapt permite companiei să măsoare și să monitorizeze performanța companiei.

Nivelul tactic care a îndeplinit obiectivele este aliniat la strategie? Există șanse excelente de a realiza obiectivele mai semnificative ale organizației. Să vedem acum o analiză competitivă a planificării strategice și a planificării tactice.

Planificarea strategică vs. planificarea tactică

Planificarea strategică se concentrează pe scenariile de amploare și pe termen lung. În general, implică penetrarea pieței, marca afacerii și structura construită în jurul strategiei.

Planificarea strategică stabilește obiective largi pe termen lung pe care o afacere dorește să le atingă.

Planurile operaționale sunt axate pe procesele de zi cu zi. În general, implică procesul în comunicare, fabricație și alte operațiuni necesare pentru ca afacerea să funcționeze.

În planificarea tactică, afacerea răspunde cerințelor imediate. De exemplu, o companie necesită diferențierea față de concurență. Astfel, oferă un serviciu mai personalizat și premium la un preț mai mic.

Poate fi folosit ca avantaj tactic împotriva concurenților atunci când se caută un contract. Planificarea tactică stabilește acțiunile și planurile pe termen scurt. Acestea sunt necesare în atingerea obiectivelor prezentate în politica strategică.

Planificarea strategică oferă o imagine a modului de atingere a unui obiectiv. Însă, planificarea tactică definește pașii în atingerea acestui obiectiv.

Planurile strategice sunt, de obicei, realizate la început de an, trimestru sau lună. Se datorează faptului că obiectivele stabilite sunt mai generale și evaluate pe o perioadă mai extinsă.

După realizarea planificării strategice se realizează planurile tactice.

Planurile tactice sunt un set de acțiuni care pot fi revizuite frecvent. Zilnic, săptămânal, lunar sau ori de câte ori este necesar.

Managerii sunt implicați direct în aceste planuri

Managerii de nivel superior realizează, în general, planificarea strategică. Managerii de nivel superior au o mai bună înțelegere a organizației datorită experienței și cunoștințelor.

Aceștia sunt considerați mai capabili să facă planuri strategice.

Pe de altă parte, managerii de nivel mediu și inferior au o mai bună înțelegere a activităților de rutină. Realizează planuri tactice. Planurile strategice necesită mai mult efort decât planurile tactice.

Ați conștientizat diferențele semnificative între planificarea tactică și cea strategică? Mai apoi, trebuie să înțelegeți modalitățile prin care planurile tactice pot fi puse în aplicare. Deci, să aruncăm o privire asupra acestui aspect.

Cum implementăm planificarea tactică?

Timpul este un factor esențial în conceperea unui plan. Managerul evaluează, în general, o oportunitate identificată de un angajat. Sunt evaluați diverși factori, cum ar fi forța de muncă, timpul și capitalul necesar pentru a profita de oportunitate.

Este stabilit un plan astfel încât costurile să fie reduse la minim pentru atingerea obiectivului.

Odată ce oportunitatea e evaluată și planul conturat, execuția devine o nouă direcție pentru management. Aceasta trebuie urmată pentru a obține rezultatele dorite. Planul este revizuit de directori, în cazul în care e necesar.

Principalele lucruri pe care trebuie să le luați în considerare în timp ce efectuați planificarea tactică:

 • cronologia disponibilă pentru realizarea unui anumit obiectiv;
 • cunoștințe despre instrumentele și resursele pentru îndeplinirea obiectivului particular;
 • acțiuni particulare necesare pentru îndeplinirea unui anumit obiectiv.

În timp ce efectuați planificarea tactică e important ca anumite caracteristici să fie încorporate în plan. Să aruncăm o privire și asupra acestor caracteristici.

Caracteristicile planificării tactice

Atunci când elaborați un plan tactic trebuie ca acesta să îndeplinească anumite caracteristici. Recomandarea noastră este ca planul final pe care îl veți implementa să cuprindă cât mai multe dintre acestea.

1. Flexibilitate

Flexibilitatea e o caracteristică esențială a planurilor tactice. Permite afacerii să se pregătească pentru evenimentele neanticipate.

Procedurile ar trebui să fie adaptabile scenariilor și condițiilor de urgență cu care se confruntă afacerile. Situațiile neprevăzute se pot referi la:

 • modificarea prețurilor;
 • modificarea ratelor dobânzii;
 • încetinirea economică;
 • inflația;
 • alte condiții ale pieței.

De exemplu, o companie oferă servicii de grădinărit. Realizează o strategie pentru creșterea nivelului de producție în anul următor. În aceste condiții, se construiește un plan tactic pentru fiecare element din fluxul de lucru.

Aceste planuri tactice ar trebui să fie suficient de potrivite pentru incertitudini. De exemplu, reducerea proviziilor, greva angajaților, defectarea utilajelor sau a aparatelor electrice etc.

2. Comunicarea între funcții

Un departament funcțional ar trebui să fie conștient de planul tactic al celuilalt. Creșterea țintei de vânzări ca plan tactic al departamentului de vânzări trebuie comunicată celui de producție.

Aceasta va înlătura problema dezechilibrului cererii și a ofertei. De asemenea, trebuie prezentate cifre cantitative pentru a elimina tot felul de discrepanțe.

3. Importanța pregătirii pentru orice schimbare

Mediile și piețele de afaceri se pot schimba rapid. Tactica trebuie revizuită în timp util pentru a acționa în conformitate cu noile cerințe.

Puteți spune că este și o parte a flexibilității. Însă, acordarea unei atenții speciale acestei caracteristici a planificării tactice este destul de importantă. Doar în acest mod rezultatul planului dvs. poate să fie atins.

În secțiunea următoare vom parcurge diferiți pași care vă pot ajuta în realizarea unei planificări tactice. Să aruncăm o privire asupra acelor pași importanți.

Pași de urmat în planificarea tactică

Dacă nu ați mai făcut până acum un plan tactic, pașii de mai jos vă vor fi foarte utili. În timp, veți dezvolta propriul mod de a elabora aceste planuri și e posibil să treceți peste unul din ei.

1. Obiectivele

Primul pas al planificării tactice se referă la obiectivele, care ar trebui să fie SMART. Sensul SMART pentru obiective inteligente este:

 • S – specific;
 • M- măsurabil;
 • A –  aplicabil sau realizabil;
 • R – realist;
 • T – timp util.

2. Tactica

Tactica reprezintă strategiile și setul de acțiuni utilizate pentru a atinge obiectivul definit în primul pas. Acestea nu sunt sarcinile reale pe care le veți îndeplini, ci tipuri de muncă pe care le veți face.

3. Pași de acțiune

Pașii de acțiune sunt sarcini pe care le veți programa pentru a îndeplini tactica definită mai sus. Pașii de acțiune au o dată specifică de finalizare.

Aceste sarcini ajută la construirea „listei de activități” pentru a vă asigura că aceste tactici sunt realizate.

4. Resursele necesare pentru planificarea tactică

În această etapă sunt evaluate resursele necesare pentru sarcinile de mai sus. Oferă managerului o idee corectă despre ce i se cere și când.

Managerul poate determina costul total al planului în ceea ce privește forța de muncă, timpul și capitalul. Resursele pot include materiale, bani, angajați noi, software, angajați actuali, echipamente și lucrări.

5. Termenul limită

În pasul următor se evaluează durata necesară pentru îndeplinirea fiecărei sarcini. Pe baza acestui lucru se decid perioadele. E un pas esențial, deoarece fără restricții de timp, multe resurse suplimentare ar fi irosite pentru sarcini.

6. Persoana responsabilă

În acest pas se identifică persoanele responsabile cu îndeplinirea acțiunilor concrete. Veți afla individul sau echipa potrivită pentru îndeplinirea sarcinii, conform planificării tactice.

Planificarea tactică ajută compania să se dezvolte

Ce trebuie urmărit în realizarea diferitelor obiective specifice sau individuale? Combinația adecvată între planificarea strategică și cea tactică se numără printre cei mai importanți factori.

Planurile tactice ajută echipele să dispună de pași clar definiți pentru realizarea obiectivelor. Realizarea obiectivelor se poate realiza în timp real prin rezultate pe termen scurt.

Monitorizarea este importantă pentru dezvoltarea generală a companiei.

Aveți o afacere și folosiți planificare tactică în fluxul de lucru? E potrivită atât pentru o companie de optimizare SEO, una de marketing digital sau una de social media. Planificarea tactică este potrivită pentru orice tip de afacere, atât timp cât este efectuată corect.

Așteptăm părerile și completările dvs. în secțiunea de comentarii sau pe adresa noastră de contact. Pe final, nu putem decât să vă dorim cât mai multe obiective îndeplinite.

Lasă un comentariu